İzdemir İçin Çed Olumlu Kararı Verildi

İZMİR’in Aliağa ile Foça ilçeleri sınırlarında bulunan İzdemir Enerji Santrali için hazırlanan ve içinde Karadeniz Bölgesi’ne ait ifadelerin yer aldığı belirlenen ‘ÇED olumlu’ kararına karşı yapılan itirazların ardından, dosyasındaki bilgiler, Ege Bölgesi olarak değiştirildikten sonra, santrale yeniden ‘ÇED olumlu’ kararı verildi. Ege Çevre ve Kültür Derneği’nin (EGEÇEP), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığı itiraz da sonuçsuz kaldı.

İzmir’in Aliağa ile Foça ilçesi sınırlarında bulunan, Aliağa’ya bağlı Horozgediği Mahallesi’nde faaliyetini sürdüren İzmir Demir Çelik (İzdemir) Enerji Santrali için, ÇED (Çevresel etki değerlendirmesi) olumlu kararı verildi. 350 megavatlık kömüre dayalı termik santral tesisine yönelik hazırlanan proje dosyasını inceleyen çevreci avukatlar ve EGEÇEP üyeleri, 18 Aralık’ta dosyada, ‘Proje sahası olan İzmir ili, Aliağa ilçesinin içerisinde bulunduğu Karadeniz Bölgesi’nde toprak pH’ı genellikle 7-8 arasında değişiklik göstermekte olup…’ ifadesinin yer aldığını fark etti. Bunun üzerine itirazlarını bir dilekçede toplayan çevreci kuruluşlar, İzmir Valiliği’nin olumlu bulduğu rapora karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Ancak dosyada Karadeniz Bölgesi’ne ait ifadeler, ‘Ege Bölgesi’ olarak değiştirildikten sonra, santral için yeniden ‘ÇED olumlu’ kararı verildi.

BAKANLIK İTİRAZLARI KABUL ETMEDİ

EGEÇEP’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığı itiraz da sonuç vermedi. Bakanlık, EGEÇEP’in başvurusunu değerlendirdikten sonra, ÇED olumlu kararları hakkındaki yürütmenin durdurulması veya iptal kararları, ÇED raporunun diğer bölümlerini olumsuz yönde etkilemiyor, yani kararın tümünün yeniden ele alınıp değerlendirilmesini gerektirmiyorsa, ÇED raporunun hazırlanmasına ilişkin tüm sürecin en baştan tekrarlanmasına gerek bulunmadığına yönelik 2009/7 sayılı genelgeyi hatırlattı. Bakanlık, EGEÇEP’e verdiği yanıtta, ‘Bahse konu proje için hakkında verilen iptal kararında yer alan hususlar dikkate alınarak, eksik ve yetersiz görülen bölümlerin yeniden düzenlenmesi sureti ile bakanlığımıza revize ÇED raporunun sunulması ve 2009/7 sayılı genelge kapsamında değerlendirmesi uygun görülmüş olup, projenin ÇED süreci devam etmektedir’ denildi. Çevre ve Şehirlicilik İl Müdürlüğü’nün internet sitesinde, tesis için ‘ÇED olumlu’ kararı verildiği yer aldı.

MAHKEME 3 KEZ İPTAL ETTİ

Daha önce 3 kez verilen ‘ÇED olumlu’ kararlarının iptali için açılan davalar kazanılarak, ‘ÇED olumlu’ kararı iptal edilmişti. Son olarak açılan davada, İzmir 5. İdare Mahkemesi, santralin atık depolama tesisinin konumunun, Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20. maddesine aykırılık gösterdiğine hükmetmişti.

– İzmir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.