Çeşme’deki Res’ler İçin Hazırlanan Planlara İtiraz

ÇEŞME’de, 3’üncü derece doğal sit alanına kurulan Rüzgar Enerji Santralleri (RES) için yapılan koruma amaçlı imar planlarının, Danıştay 6’ncı Dairesi’nce bozulması ve dosyaya bakan İzmir 5’inci İdare Mahkemesi’nce de koruma amaçlı nazım imar planı ve koruma amaçlı uygulama imar planlarının iptaline hükmedilmesinin ardından bölgedeki RES’ler için yeni plan yapıldı. Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu’nca planlara itiraz edilip, dikkate alınmaması halinde yürütmeyi durdurma ve iptal davası açılacağı duyuruldu. 

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı İnönü ve Musalla mahalleleri arasında bulunan RES’ler için açılan davalar sonrası santrallere yönelik yapılan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, İzmir 5’inci İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan 2010 yılında 49 yıllığına alınan üretim lisansının ardından 6 türbin ile faaliyetini sürdüren şirket tarafından mahkemeden gelen iptal kararı sonrası yeni plan yapılarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. Bakanlıkça planlar incelendikten sonra askıya çıkarıldı. Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu’nca askıya çıkarılan yeni planlara itiraz edildi. Platform tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinde, RES’lerin yerleşme alanlarına olan uzaklığına dikkat çekildi. Hazırlanan planlarda, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen turizm tesis alanlarının dikkate alınmadığı ve bölgenin turizm potansiyelinin yok sayılarak, kamu yararının açıkça ihlal edildiği ileri sürüldü.

SAKIZ VE ZEYTİN AĞAÇLARI VAR

Hazırlanan planlarda, proje alanının fiziksel yapısı analiz edilirken, çevresinde yerleşim ve tarım alanlarının açıkça belirtilmediği, yerleşim alanlarında türbin sendrom etkisinin açıkça görüldüğü kişilerin bulunduğu da itiraz dilekçesinde yer aldı. İtiraz dilekçesinde, ‘Gerek Fahrettin Paşa gerekse Çakabey Mahallesi sakinleri gürültü, görüntü kirliliğine ve düşük frekanslı sesin sağlık etkilerine en çok maruz kalan konumdalar’ denildi.

Plan önerisinde, alandaki ekosistem çeşitliliği ve özellikleri bölümünde yer alan ‘Ekosistemlerin Hassaslık ve Nadirlik Durumu ile Koruma Önceliği’ bölümünde, bölgedeki endemik bitki türü olan sakızdan ve alanda bulunan yaklaşık 3 bin zeytin ağacından bahsedilmediği de itiraz dilekçesinde yer alan başlıklardan oldu. İtiraz dilekçesinde, askıda bulunan söz konusu plan teklifinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017/01 sayılı genelgesinde yazan esaslara uyulmadığı ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çeşme Belediyesi’ne de görüş sorulmadığı kaydedildi. Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu’nca itirazlarının dikkate alınmaması halinde planlar için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açılacağı açıklandı.

– İzmir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.