İzdemir Termik Santrali Çed Dosyası Tepki Çekti

İZMİR’in Aliağa ilçesindeki İzdemir Termik Santrali için hazırlanan ve İzmir Valiliği’nce de uygun bulunan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun bazı bölümlerinin, Karadeniz’deki bir başka projeden kopyalandığı savunuldu.

Dosyada, ‘Proje sahası olan İzmir ili, Aliağa ilçesinin içerisinde bulunduğu Karadeniz Bölgesi’nde toprak pH’ı genellikle 7-8 arasında değişiklik göstermekte olup…’ ifadesine yer verildiği görüldü. Ege Çevre ve Kültür Derneği (EGEÇEP), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘ÇED olumlu’ kararını iptal etmesi için dilekçe ile başvuruda bulundu.

İzmir’in Aliağa ilçesi Horozgediği Mevkisi’nde İzdemir Termik santral için verilen ‘ÇED olumlu’ kararına karşı açılan davanın ardından İzmir 5. İdare Mahkemesi, ‘ÇED olumlu’ kararını iptal etti. Mahkeme kararının ardından, ÇED dosyasında bazı değişiklikler yapılarak, yeniden başvuruda bulunuldu. İzmir Valiliği de ‘ÇED olumlu’ kararı verdi. ÇED dosyasını inceleyen Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), avukatları Ömer Erlat, Arif Ali Cangı ve Murat Obay aracılığıyla son rapora da itiraz etti. Bakanlığa sunulan dilekçede, raporun ‘Kes-kopyala’ yöntemi ile hazırlandığı belirtilerek, dosyanın 321’inci sayfasında yer alan ‘Proje sahası olan İzmir İli, Aliağa İlçesi’nin içerisinde bulunduğu Karadeniz Bölgesi’nde toprak pH’ı genellikle 7-8 arasında değişiklik göstermekte olup, Türkiye topraklarında bölgelere göre pH dağılımı Tablo V.2.19.1’de verilmiştir’ ifadelere de örnek olarak sunuldu. Başvuru dilekçesinde ayrıca, projenin uygulandığına ve işletme faaliyetine devam ettiğine, bunun da çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin olduğuna dikkat çekildi.

‘ZEYTİNLİKLERİN İÇİNDE ATIK DEPOLAMA’

Dilekçede ayrıca, ‘Zeytinlik sahaların bulunduğu alanın kül ve cüruf depolama alanı olarak belirlenemeyeceği yüksek mahkeme hükmüyle sabittir. Ancak, ÇED raporu hala aynı yerde, zeytinlik alanların içinde atık depolama alanı öngörmektedir. ÇED raporu açıkça yüksek mahkeme kararına aykırıdır. Eski raporlardaki mahkeme kararıyla belirlenen eksiklikler, bu raporda da yer almaktadır’ denildi. Yine ÇED raporunun özgün bir çalışma olmadığı da belirtilerek, raporun ‘kopyala-yapıştır’ yöntemiyle çoğaltıldığı ileri sürüldü. Avukatlar, santralin ÇED raporu alınmadan kurulup işletildiğini, bunun da yasalara aykırı olduğunu kaydetti.

‘HUKUKA AYKIRI’

Avukatlar itiraz dilekçelerinde şunlara yer verdi:

‘Bakanlığınızın davaların tarafı olarak malumu olduğu yargı kararlarını dikkate almayan bir rapora olur vermesi, oluru veren kamu görevlileri yönünden de yargı kararlarını dikkate almama sonucu doğurmaktadır. Çevre Kanunun 10/2. Maddesi gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı verilmedikçe hiçbir projeye izin ve onay verilemeyeceği gibi proje için yatırıma dahi başlanamaz. ÇED raporuna konu İzdemir Enerji Santrali-II projesi için daha önce verilen ÇED olumlu kararları her defasında yürütmesi durdurularak yargı mercilerince iptal edilmiştir. Buna karşın da ÇED raporunda İzdemir Enerji Santrali-II projesinin kurulmuş ve halen işletilmekte olduğu belirtilmektedir. Demek ki yargı kararlarına rağmen hukuka aykırı olarak bir proje yapılmış ve işletilmektedir. Bu ÇED raporunun, öncelikle hukuk devleti ilkesinin asgari koşullarına uyulmadan yürüyen bir sürecin eseri olduğu tespit edilmektedir.’

– İzmir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.